Alles over Almere Buiten

Henriëtte Schneiders

oktober 2016

Je bent programmamedewerker in het Gebeidsteam van Almere Buiten.
Ik denk dat er veel mensen zijn die dan niet precies weten wat je taken zijn.

Wat is de algemene functieomschrijving van een programmamedewerker? 
Een programma medewerker helpt mee bij de uitvoering van programma’s zoals die door College en Raad zijn vastgesteld in het programmaplan wijkgericht werken. Dit programmaplan komt tot stand in overleg en samenspraak met bewoners, partners, ondernemers, ambtenaren, bestuur. 
Een programma medewerker is lid van een gebiedsteam en werkt dus heel nauw samen met collega’s, zoals onder andere de gebiedsmanager, de veiligheidsmanager, de gebiedssecretaris en de wijkregisseurs. 
Belangrijk in deze functie is enerzijds de rol van verbinder  / schakel zijn tussen bewoners – partners en ambtenaren. Wat heeft de buurt nodig, wie kan/kunnen daar het beste een rol in spelen en wat vraagt het van alle betrokkenen? 
Een andere belangrijke rol is die van de aanjager; hoe kan het sneller en efficiënter georganiseerd worden? Natuurlijk is er beleid en zijn er spelregels. Soms is het nodig om het beleid deels los te laten om in overleg met betrokkenen af te stemmen hoe een project of een idee toch opgepakt kan worden. Spelregels en beleid kunnen aangepast worden indien dat nodig blijkt.
De kunst is om het vervolgens over te dragen aan reguliere partijen en te integreren in het beleid.

 

Wat is je achtergrond? 

Ik werk sinds 2002 bij de gemeente Almere. Eerst als HRM adviseur voor diverse diensten. Vervolgens een aantal jaren als teamleider bij sociale zaken. In 2013 heb ik de overstap gemaakt naar het gebiedsteam in Almere Buiten.

Hoe ben je in Almere Buiten terechtgekomen?

Het stadsdeel Almere Buiten sprak mij aan vanwege de ruimte, het groene karakter en de vraagstukken die er lagen.

 

Jouw werkterrein is o.a. de Molenbuurt.

Je kent daar inmiddels een heleboel bewoners.

Hoe doe je dat? Hoe kom je met bewoners in contact?
En vooral, hoe onderhoud je die contacten?
Contact met de bewoners, partners en ondernemers in de Molenbuurt is erg belangrijk om mijn werk goed te kunnen doen.
Hoe kom ik in contact? Via het netwerk van mijn collega’s, door de wijk in te gaan en mensen te ontmoeten. Via social media als twitter en Facebook.
Het onderhouden ervan is ook een mooie uitdaging. Op een gegeven moment ken je zoveel mensen waardoor het niet meer haalbaar is iedereen persoonlijk te blijven ontmoeten.
De Buurtbabbels zijn een goede ontmoetingsplek. Ook Facebook is een goede manier om in contact te blijven en om op de hoogte te blijven.

 

Je hebt een aantal projecten gestart in de Molenbuurt. 

Kun je de projecten benoemen waarmee je bezig bent?
We zijn niet zozeer gestart met projecten als wel ideeën aan het uitwerken en ontwikkelen. Het zijn ideeën die bewoners zelf tijdens buurtbabbels hebben ingebracht. Door goed naar hen te luisteren, te leren, lef te hebben, ook lol en leiderschap te tonen worden deze ideeën samen met de bewoners uitgewerkt. 

Ideeën die uitgewerkt worden zijn bijvoorbeeld:

-        De buurtambassadeurs; bewoners die nieuwe bewoners welkom heten in de buurt en ze wegwijs maken

-        Het team groei & bloei / onderhoud van tuinen; samen met de buurtclub, de wijkbeheerder van de Alliantie en de wijkregisseur wordt met bewoners besproken hoe de tuinen onderhouden kunnen worden, hoe de buurt opgefleurd kan worden met bv Hanging Baskets.  

-        Samen met de buurtclub gaan bewoners de buurt opruimen en schoonhouden.

-        Een team van bewoners, enkele partners en studenten zijn onder leiding van professionals na aan het denken over de opzet en uitvoering van een buurtkrant, Molenbuurt TV online en een digitaal buurtplatform.

-        Tot slot organiseren studenten en hopelijk binnenkort ook enkele bewoners, de BuurtBabbels in 2016 en 2017. De plek waar ideeën vorm en inhoud kunnen kijgen!!

Belangrijk is dat bewoners zich meer en meer eigenaar gaan voelen en het van de gemeente gaan overnemen. We bieden een training aan als bewoners dat willen. Vraag aan bewoners is ook wat zij van ons nodig hebben om de ideeën meer en meer zelf vorm te geven.

Hoe meet je het succes af van die projecten? 

Heb je vooraf een doelstelling? Een aantal deelnemers?
De reden waarom er gedaan wordt wat er gedaan wordt is dat de bewoners uit de Molenbuurt hebben aangegeven meer trots te willen zijn op hun buurt.
In de wijkpeiling van 2013 krijgt de buurt een 5,9. Bewoners hebben aangegeven dat hun buurt minimaal een 6+ moet scoren bij de nieuwe wijkpeiling (2017).
Almere scoort overall een 7.
De ideeën die nu worden uitgewerkt vanuit wensen van bewoners bepalen uiteindelijk het succes wat we willen bereiken: de buurt scoort in de wijkpeiling 2017 minimaal een 6+!

 

Hoe bedenk je projecten? Moet je steeds opnieuw het wiel uitvinden?
We bedenken geen projecten. Bewoners of partners komen met ideeën waarvan zij vinden dat het de buurt helpt. Hiervoor worden de buurtbabbels georganiseerd.

Die ideeën worden gezamenlijk uitgewerkt. Voor en door bewoners, met ondersteuning van partners (denk b.v. aan het wijkteam, de Alliantie, VMCA, de Politie, jongeren centrum Place2B, scholen,  kerkgenootschappen, winkeliers, ondernemers) en de gemeente.

 

Woon je zelf in Almere?
Ik woon in Leusden, vlakbij Amersfoort. Ook in het groen bij een klein natuurgebiedje.

 

Als je eens onbevangen en fris naar Almere Buiten zou kunnen kijken, 

hoe zou je Almere Buiten en haar bewoners beschrijven?
Betrokken bewoners, enthousiast en vol met ideeën. Ruimte, groene buurten, mooie architectuur. Bijzondere Buitenvaart met hard werkende ondernemers. Een fijn stadsdeel om voor te werken en om mee samen te werken.