Alles over Almere Buiten

Laura Kooman

augustus 2017

Je bent sinds een half jaar Programmamedewerker.
Kun je in het kort vertellen wat dat inhoudt?
In Almere Buiten hou ik met name bezig met de ontwikkeling van het centrum van Almere Buiten. Daarvoor hebben we intern en extern overleggen. Daarnaast ben ik betrokken bij de Molenbuurt en Bouwmeesterbuurt.

Je vorige baan was een vergelijkbare functie, maar dan in Almere Haven.

Zijn Havenaren andere mensen dan Buitenaren?
Havenaren zijn zeker anders dan Buitenaren. Zij wonen in een dorp, het dorp van Almere en zijn heel erg betrokken bij alles wat er in het stadsdeel gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat Buitenaren niet betrokken zijn; zeker in bepaalde buurten of wijken is betrokkenheid erg hoog. Maar wat wel te merken is, is dat Buiten een veel groter stadsdeel is. Mensen zijn betrokken bij wat er in hun buurt gebeurt,  terwijl je merkt dat het in Haven om het hele stadsdeel gaat.

Hoe lang woon je al in Almere? 
En hoe sterk ben je met Almere verbonden?

Ik woon nu 4 jaar in Almere, in Almere Stad. Sindsdien ben ik meer betrokken geraakt bij Almere, omdat je toch ook je vrije tijd meer in Almere doorbrengt. En ik heb nu ook een huis gekocht in Almere, omdat je hier toch veel meer huis en met name meer tuin krijgt voor je geld. Alhoewel de woningmarkt in Almere ook booming is.

Hoe loopt je levenspad vanaf je geboorteplaats tot nu?

Ik ben geboren in Zeeland en daar ook opgegroeid. Tot mijn 18e, toen ben ik in Utrecht sociale geografie gaan studeren. Na 8 jaar ben ik uit Utrecht verhuisd naar Amsterdam en na bijna 6 jaar daar naar Almere verhuisd. En binnenkort zal ik dus binnen Almere weer verhuizen. 

Als je een tovenaar was en je kon een paar wensen voor Almere Buiten waarmaken, wat zouden je drie wensen zijn voor Almere Buiten?
En welke drie realistische ambities heb je voor Almere Buiten, m.a.w. waar werk je aan?
Ik hoop dat we er in slagen om het centrum van Almere Buiten binnen redelijke termijn kunnen afmaken en daarmee een centrum creëren waarmee de bewoners van Buiten blij zijn. Dat we juist die voorzieningen of andere dingen kunnen realiseren waar de bewoners tevreden van worden.
Dat is ook mijn doel in wijken. De bewoners datgene bieden waardoor zij een goed leven kunnen leiden. Waardoor zij tevreden zijn met hun eigen wijk en buurt. Mensen die vragen hebben helpen met het zoeken naar oplossingen, als dat nodig is. Datgene organiseren waar de mensen daadwerkelijk wat aan hebben. Daar tegenover is het uiteraard zo dat we nooit iedereen tevreden kunnen maken, er zijn ten slotte altijd mensen die een andere mening hebben over bepaalde dingen.