Alles over Almere Buiten

Tuin van Samenkomst

Naam: 
Tuin van Samenkomst
Kunstenaar(s): 
Siemen Bolhuis
Geplaatst: 
2009
Materiaal: 
planten, meidoorn, haagbeuk en vruchtdragende struiken
Locatie: 
Sieradenweg

 

Tuin van Samenkomst  (17 x 26 meter) bestaat uit twee cirkels met een doorsnede van 17 meter die gedeeltelijk in elkaar zijn geschoven. De ene cirkel wordt gevormd door haagbeuken en de andere door meidoorn (door kleur en vorm zijn ze duidelijk verschillend).
In het gedeelte waar ze elkaar overlappen zijn meidoorn en haagbeuk met elkaar gemend en aangevuld met vruchtdragende struiken zoals framboos, wilde appel en hazelaar.
Door het geheel loopt een pad in de vorm van een cirkeldeel, waarvan de straal veel groter is dan van de andere cirkels. Dit pad heet Het levenspad.

Je kunt de cirkels inlopen vanaf de meidoorncirkel of van uit de haagbeukcirkel. De naam van het overlappende deel van de twee cirkels heet Het Onbekende.

Het idee achter het ontwerp is als volgt: de twee cirkels staan voor oude en nieuwe Nederlanders. Het overlappende deel staat voor de onontkoombare invloed die ze op elkaar hebben, met zoete en zure vruchten als gevolg. Zoals de cirkels staan voor groepen, zo staat Het levenspad voor het individu. Daar ligt de mogelijkheid tot het nemen van verantwoordelijkheid en het vinden van een eigen identiteit. Het lot van de twee cirkels is afhankelijk van hoe het levenspad belopen wordt. Je gaat dat pad in van de ene of de andere kant. Hoe ver loop je ... ? Niet verder dan de ‘eigen’ cirkel? Of toch naar het ‘onbekende’ waar de twee mengen? En wat gebeurt daar? Wat zal er veranderen? 

De twee cirkels zijn even groot en mengen met elkaar, waarmee wordt uitgedrukt dat integreren een zaak is van twee kanten, en ook dat van beide kanten evenveel inspanning wordt gevraagd. In Het Onbekende ligt een plaquette met een zinsnede. Bijv: Is dit het Onbekende? 

De locatie is aan de rand van de Sieradenbuurt in de overgang van bebouwing naar bosrand, op een stuk gras aan het einde van een langgerekt stuk vijver, met de bosrand als decor. Het gaat bij aanplanting om kleine boompjes (een meter hoog), die zullen vooral in de breedte gaan groeien. De hoogte wordt gesnoeid. De Integratietuin zal niet hoger moeten worden dan iets meer dan een meter. Je kijkt er dus overheen!

Er staat bij de tuin een bord met daarop uitleg over het proces dat aan de aanleg en het ontwerp vooraf ging. De tuin werd aangelegd door zo'n 150 oude en nieuwe Nederlanders. Het was het sluitstuk van een kunst/integratieproject.

Tuin van Samenkomst, Siemen Bolhuis
Tuin van Samenkomst, Siemen Bolhuis
Tuin van Samenkomst, Siemen Bolhuis
Tuin van Samenkomst, Siemen Bolhuis