Alles over Almere Buiten

Regenboogbuurt (2)

05-03-2017

Beste Buurtgenoten en Belangstellenden, 

De Regenboogbuurt in Almere is een heel bijzondere buurt. 

Het is de enige woonwijk ter wereld waar kleur zo essentieel, grootschalig, gedetailleerd en geregisseerd is toegepast. Als jong cultureel erfgoed is zij een streven naar behoud en een goede bescherming waard. 

In de loop der jaren is gebleken dat de bescherming, die de buurt vanaf de oplevering medio jaren ‘90 heeft gekregen, onvoldoende is. In 2015 en 2016 is in de buurt en in het gemeentebestuur uitgebreid over kleurbehoud gesproken. 

Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente nu investeert in een kleuren- en materialendatabase en duidelijker regelgeving voor de toekomst. De gemeente zal door haar beleid bestaande huiseigenaren motiveren en stimuleren om zo dicht mogelijk bij de originele kleuren te blijven en nieuwe eigenaren informeren over hun bijzondere woonomgeving.
Bovendien heeft de gemeente de Regenboogbuurt benoemd tot Buitengewone Buiten Buurt. Deze Buitengewone Buiten Buurt oorkonde is op 17 januari 2017 uitgereikt aan de bewoners van de Regenboogbuurt vanwege hun uitzonderlijke inspanningen en initiatieven in 2016; de actieve inzet ten aanzien van het behoud van de kleuren van de Regenboogbuurt, de grote betrokkenheid op het gebied van veiligheid,  de buurtinitiatieven ter bevordering van de leefbaarheid en de sociale cohesie, waaronder de jaarlijkse en steeds groter wordende Zomerbazaar.

 

Dat is een mooi begin! 

Op 27 januari 2017 is Stichting Regenboogbuurt opgericht.
Het bestuur bestaat uit 6 bewoners van de Regenboogbuurt. Doel van deze Stichting - zonder winstoogmerk - is om meer aandacht te vragen voor de Regenboogbuurt binnen én buiten Almere, en voor behoud en bescherming van haar bijzondere kleurstellingen, niet alleen op de huizen maar ook bij inrichting en beplanting van de openbare ruimte.
In 2017 schenken we speciale aandacht aan de specifieke beplanting en het straatmeubilair, in het kader van het groot onderhoud van de openbare ruimte dat door de gemeente in 2018 gepland is. Daarnaast monitoren we de voortgang van de database en de ontwikkeling van de regelgeving.
We verzamelen informatie die nuttig kan zijn bij het onderhoud van de huizen. Ook bouwen we aan een Regenboogbuurt KennisCentrum waarin gevonden en gekregen informatie voor iedereen toegankelijk is.
Daartoe onderhouden we contacten met de gemeente, architecten, leveranciers van speciale materialen en andere deskundigen.

Via de website www.regenboogbuurt.nl en toekomstige activiteiten in de buurt hopen we onze kennis te kunnen vergroten en met u te delen. Hierbij kunnen we alle hulp gebruiken. Momenteel zijn we onder andere op zoek naar historische foto’s, filmpjes, krantenartikelen en foldermateriaal, bijvoorbeeld de eerste verkoopbrochures.

Wilt u als bewoner meedoen, meedenken of iets bijdragen (praktisch of financieel) om het unieke karakter van uw eigen Regenboogbuurt te behouden of de buurt in de spotlight te zetten? Laat het ons weten!

Samen kunnen we meer!

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Regenboogbuurt,
Eva van Oene, voorzitter