Alles over Almere Buiten

Keyzertje - een veelzijdige Almeerder

24-06-2017

Vorige week bezocht ik Frans Vlietman in Almere Buiten. Frans is de vader van Linda Lem. Over haar schreef ik reeds eerder.
Frans, onlangs 65 geworden, is samen met zijn vrouw eigenaar van Speel-Mere. Hij zorgt ervoor dat deze organisatie financieel gezond blijft. 
Frans is zijn carrière in 1973 begonnen als coupeur. Daarna heeft hij als beveiliger gewerkt, om in 1978 conducteur bij de NS te worden.
Na 24 jaar Nederlandse spoorwegen werd hij in 2002  financiële man voor de kinderdagverblijven die door zijn vrouw Annie waren gesticht.
Ik vroeg hem of hij enige opleiding in financiën of financieel management heeft gevolgd.
‘Nee hoor, ik bleek een natuurtalent te zijn!’ zei Frans lachend.
‘We hebben een goede accountant. Daar heb ik veel van geleerd.’
Speel-Mere bestaat nu dertig jaar en is hiermee het oudste kinderdagverblijf van Almere.
Het bedrijf is in sterk afgeslankte vorm tijdens de financiële crisis overeind gebleven.  

Frans is een van de eerste bewoners van Almere Buiten. Hij woonde vanaf 1986 in het centrum.
‘Iedereen hielp elkaar. Dat was het campingeffect.’
Ik heb dit effect eveneens ervaren. Het was destijds een bekende uitspraak. Bewoners van een nieuwe wijk bemoeien zich met elkaar en ondernemen gezamenlijk activiteiten, zoals buurtbarbecues en assisteren elkaar met klussen. Gaandeweg echter trekt men zich wat meer op zichzelf terug, omdat niet iedereen bij elkaar blijkt te passen. Soms gaat dat zelfs met ruzie gepaard.
Frans vertelde me dat hij destijds herten om het gebouw van de sporthal zag lopen. Het was enigszins pionieren tussen zand en noodgebouwen.

Ik vroeg Frans naar zijn hobby’s. Hij brengt veel tijd door met zijn negen kleinkinderen. Daarnaast is hij voorzitter van de KIDAK, een bedrijfsvereniging voor eigenaren van kinderdagverblijven. 25 organisaties zijn bij deze vereniging aangesloten. Bovendien is hij lid van de kerngroep jeugd en het jonge kind. Hij probeert kleinere kinderdagverblijven, die voor vergaderen geen tijd hebben, bij de voor deze branche belangrijke ontwikkelingen te betrekken.
Frans streeft ernaar om de kinderen in Speel-Mere zo goed mogelijk Nederlands te leren. Hiermee kunnen achterstanden en problemen bij de aansluiting met het basisonderwijs worden voorkomen. Speel-Mere gebruikt de methode Uk en Puck, spelenderwijs wijzer worden. Dit sluit aan bij de VVE (Vroeg en Voorschoolse Educatie).
Frans is geboren in Zuid-Afrika. Drietalig als hij is, heeft hij de noodzaak van goed taalonderwijs al vroeg ingezien.

Ik had een leuk gesprek met een veelzijdige ondernemer. 

 

Gilbert Keyzer